Tư duy hệ thống trong Phát Triển Doanh Nghiệp

💋  Từ tham khảo đến áp dụng, đánh giá nghiêm túc, chặt chẽ.

Nội dung đáng để học hỏi trong tư duy Phát Triển Doanh Nghiệp.

– Về tuyên ngôn doanh nghiệp (company statements – triết lý kinh doanh, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi);
– Về chiến lược, trong đó chú ý chiến lược đại dương xanh, chiến lược tập trung và khác biệt hóa;
– Về hệ thống và tính hệ thống
– Về định vị và truyền thông thương hiệu (brand positioning, brand communication)
– Về marketing (AIDA principles)
– Về văn hóa tổ chức;
– Về Code of Ethics (Chuẩn mực đạo đức)
– Về Code of Conduct (COC – Chuẩn mực hành vi)
– Về risk management ( quản lý rủi ro)
– Value Proposition – Tuyên bố giá trị
– Về kỷ luật đội ngũ (Team Discipline)
– Về Screening & Selection – Sàng lọc, tuyển dụng….
Từ học việc tới chuyên viên
Từ chuyên viên tới quản lý
Từ quản lý tới … quân sư! :v

– Con đường mang tên “quyết liệt” trong tư duy tích cực, chủ động kỷ luật và phát triển bản thân! (y)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *