Cầu chúc cho bạn luôn là chính mình và sống bằng một tâm thế thanh cao.