Không ĐÀO TẠO làm sao có “SAO SÁNG”

Trong giai đoạn hội nhập và đổi mới, hơn lúc nào hết, chính nhân sự cấp cao mới là lực đẩy mạnh mẽ giúp doanh nghiệp phát triển vượt trội, tạo nên những kỳ tích.

Tại sao các tập đoàn lớn trong nước dù muốn chuyên nghiệp mà vẫn không làm được?

Vì ông chủ vẫn giữ hình thức quản trị công ty theo kiểu gia đình. Quản trị gia đình theo sự thuận tiện có lợi điểm là ra quyết định nhanh, nhưng có rất nhiều bất cập vì thiếu tính hệ thống, chuyên nghiệp, phân công trách nhiệm rõ ràng của các cấp, các chức danh trong một công ty.
Nếu ông chủ làm từ đầu đến cuối mà không chịu giao quyền, giao việc, giao trách nhiệm cho các cấp dưới mình thì làm sao nhân tài trưởng thành và phát triển được? Nhiều công ty thành công nên ông chủ đâu có nghe ai! Do đó nhiều doanh nghiệp đầu đàn sẵn sàng chi trả cho người tài mức lương khủng, nhưng tại sao cứ đào tạo người giỏi họ lại chạy đi nơi khác?
Đến lúc này, doanh nghiệp không còn cách nào khác để phát triển là phải sử dụng nguyên tắc quản trị khách quan, chuyên nghiệp, có hệ thống chuẩn mực phù hợp với quy luật của quốc tế. Phải xây dựng môi trường đa văn hóa để giao thương được với toàn thế giới. Vận hành công ty không phải theo ý sếp mà theo cái chung, theo văn hóa doanh nghiệp. Có như vậy thì nhân tài ở đâu khi đến công ty cũng có thể hòa nhập dễ dàng để phát huy thế mạnh của mình. Có như thế thì mỗi cá nhân mới tìm thấy cơ hội để phát triển bản thân, có động lực vươn lên trong một tương lai sáng sủa hơn cho toàn hệ thống.

❓ Vì người giỏi chạy hết về thành phố?

Ngoài việc nỗ lực của các trường đại học trong đổi mới giáo dục, để nguồn cung đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp, thì bản thân doanh nghiệp phải ý thức đầu tư nhân tài. Để phát triển nguồn nhân tài tại chỗ, phải có chính sách rõ ràng về nhân tài, đưa huấn luyện, đào tạo vào các chỉ tiêu đánh giá cấp cao.
“Thử hỏi các công ty trong nước, có công ty nào có chỉ tiêu đánh giá về phát triển cá nhân, đào tạo và huấn luyện đội ngũ cấp dưới trở thành lãnh đạo tương lai, phát triển trách nhiệm xã hội? Hay chỉ tập trung vào bán hàng? Nhiều công ty cũng chịu khó đưa nhân tài đi học, nhưng lại không gắn với chương trình phát triển của công ty trong 10-5 năm nữa. Đầu tư nhân tài mà không gắn với chiến lược kinh doanh thì làm sao tạo sự bứt phá cho phát triển kinh doanh?”
Doanh nghiệp phải coi trọng chỉ tiêu phát triển cá nhân, chỉ tiêu phát triển đội ngũ của một cán bộ cấp cao.
Bản thân là CEO cũng phải học thêm môn gì trong một năm, những khóa học hàng năm, một năm đi dự bao nhiêu hội nghị… cũng phải đăng ký rất rõ ràng. Khi đạt chỉ tiêu đó mới được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.
Lãnh đạo cấp cao phải có những hoạt động đó mới làm cho mình lớn lên.
Chứ chỉ chạy theo bán hàng thì làm sao phát triển bản thân?
Chiến lược nhân tài, chế độ thưởng nếu tập trung quá nặng vào chỉ tiêu kinh doanh đến một lúc nào đó sẽ không có “sao sáng”!
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Book